Ymprov speelt improvisaties op toneel in Utrecht

Ymprov speelt In Transit

Soms loopt het (l)even anders… Je bent onderweg maar door een opeenstapeling van gebeurtenissen
kom je tot een besluit. Of … misschien toch niet, en alles blijft bij het oude. Ymprov speelt mensen
die het masker laten vallen. Die laten zien wat hen werkelijk raakt en beweegt. Of dat ook een
bevrijding oplevert valt nog te bezien…

Ymprov maakt improvisatietheater, voorstellingen die op het moment zelf ontstaan, zonder vaste
teksten. Wel hebben de voorstellingen een heldere structuur.

Ymprov bestaat uit een vaste groep acteurs. De leden trainen – gezamenlijk en individueel - aan de
acteervaardigheden die nodig zijn om een goede voorstelling neer te zetten.

Waar en wanneer?

Vrijdag 12 januari: 20.00 uur - Try-out
Villa Concordia - Concordiastraat 67A
3551 EM Utrecht

Voorstellingen
Zaterdag 20 januari: 20.00 uur, zondag 21 januari: 14.00 uur
Muziekhuis - Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht

Een kaartje kost 12 euro.

Boek je ticket

4 februari: Gluren bij de buren

Op zondag 4 februari speelt Ymprov drie maal een korte versie van de voorstelling "In Transit".
Dit vindt plaats in de Meidoornstraat 20 in Utrecht. We spelen om 13.30 uur, 15.00 uur en om 16.30 uur. 
U wordt welkom geheten door Madeleine. 

Zie https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/utrecht#1247

OVER YMPROV


Ymprov is een Utrechtse improvisatietheatergroep die voorstellingen maakt zonder vooraf geschreven teksten voor de acteurs. De acteurs spelen scenes die ontstaan vanuit een gegeven. Dit gegeven kan van alles zijn. We werken met verschillende onderwerpen op basis van bijvoorbeeld een voorwerp, een gedicht, muziek, een locatie, een voorgesteld probleem of dilemma, echt alles is mogelijk. We trainen met elkaar op acteervaarigheden die ons helpen om als personage ons doel zonder omwegen te bereiken.

YMPROV EN EERSTE STEEN

YMPROV Instant Drama is ontstaan vanuit de vraag hoe het drama en de voorstellingsvormen zoals we die kennen uit het teksttheater binnen het improvisatietheater mogelijk zijn. Ymprov is een initiatief vallend onder Stichting Eerste Steen. Stichting Eerste Steen ontplooit en ondersteunt nieuwe theater- en filminitiatieven. Stichting eerste Steen kent een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit Kitty Joore (voorzitter), Mariska Pluck (penningmeester) en Jolien Oddink (secretaris).

 

Nieuwsbrief


Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang aankondigingen van optreden en ander nieuws.

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail:

2007 - 2022 © Ymprov Improvisatietheater | Alle rechten voorbehouden.